UN Women radionica “Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije”

0

U okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provode UN Women, Udruženje žena romkinja „Bolja budućnost“grada Tuzla, kao implementacijski partner pod granta ” Koristimo dostupne mehanizme kako bi se zaštitili od nasilja i diskriminacije” Projektne aktivnosti će se implementirati u partnerstvu sa Udruženjima „Romska djevojka-Romani ćej“ iz Prnjavora i UG Omladinska romska inicijative „Budi mi prijatelj“ Visoko.

U Visokom je 23.03.2019. godine sa početkom u 11:00 sati u Hotelu Piramida “Sunce” održana je treća radionica pod nazivom “Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije” za žene iz skupina u nepovoljnom položaju. Na radionici je prisustvovalo 16 učesnica, te pored učesnica prisustvovale su tri predstavnice UGORIV “Budi mi prijatelj”.

Cilj radionice je osnažiti žene koje dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju da koriste dostupne mehanizme zaštite koje im pruža Zakon kada je u pitanju diskriminacija i nasilje, te šta mogu poduzeti, šta se dešava u trenutku prijave nasilja, pružiti im informacije o načinima prijave putem SOS telefona, uloga sigurnih kuća i kako im pristupitii samoj mogućnosti psihosocijalne podrške.

U sklopu radionice se razgovaralo o rodnoj ravnopravnosti, diskriminaciji i stereotipima (Pojmovi, definicije, primjeri) i o krivičnom djelu “Nasilje u porodici” i mjere zaštite u slučajevima nasilja u porodici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.