EU I UN WOMEN PRUŽAJU PODRŠKU MARGINALIZIRANIM ŽENAMA U BIH

0

Žene koje pripadaju manjinskim i ugroženim grupama u Tuzli, Prnjavoru i Visokom će dobiti podršku kroz novi projekat koji je danas predstavljen u Tuzli.

 Danas je u Visokom, UG Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“  predstavila projekat „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“. Udruženje „Bolja budućnost“ je provedbeni partner u okviru regionalnog programa Evropske unije i UN Women pod nazivom “Provođenje normi, mjenjanje stavova”. Sveukupni cilj projekta jeste omogućiti bolji pristup i poboljšanje pružanja usluga za žene iz manjinskih i ugroženih skupina.

Na press konferenciji je  naglašeno da je nasilje u porodici jedan od najvećih izazova bh. društva koji je iz privatne izašao u javnu sferu. Također, posebno je skrenuta pažnja na činjenicu da su marginalizovane zajednice poput romske u povećanom riziku kada je u pitanju nasilje nad ženama „Nedovoljno i neadekvatno plasirane informacije o dostupnosti mehanizama zaštite od nasilja i diskriminacije koje predstavljaju poseban problem kod tzv. grupa do kojih je teže doći uzrokuju neinformisanost, traženje zaštite i ostvarivanje prava u slučajevima nasilja i diskriminacije“,

Zato je fokus ovog projekta jačanje kapaciteta institucija na lokalnom nivou i izgradnje povjerenja između ključnih aktera, te na osnaživanju žena da koriste usluge, kroz kampanju podizanja svijesti, edukativne i vršnjačke radionice.

Predstavnik UN Women u BiH, David Saunders koji je prisustvovao press konferenciji u Tuzli koju je organizovalo Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ , je naveo da je nedavno istraživanje koje je proveo UN Women u BiH pokazalo da su žene koje pripadaju marginaliziranim, manjinskim grupama u BiH suočene sa višestrukom diskriminacijom zbog koje su teže prepoznate od strane sistema i pružatelja usluga zaštite. “Kao dio regionalne akcije EU i UN Women, sarađujemo sa partnerima iz civilnog društva kako bi se popunile praznine u sistemu za žene koje dolaze iz ugroženih, manjinskih grupa. UN Women poziva lokalne vlasti i pružatelje usluga da zajedno radimo na tome i da u direktnom kontaktu sa ovim grupama čujemo njihov glas i nađemo način kako kvalitetnije možemo zaštiti i njihova prava”, poručio je Saunders.

Projekat kojeg finansira Evropska unija u iznosu 117,000 BAM, je dizajniran na osnovu preporuka i strateških ciljeva CEDAW i Instanbulske konvencije ali i Okvirne strategije za implementaciju Istanbulske konvencije u BiH. Projektne aktivnosti će se implementirati u partnerstvu sa Udruženjima „Romska djevojka-Romani ćej“ iz Prnjavora i Omladinske romske inicijative „Budi mi prijatelj“ .

Share.