UN Women Press konferencija

0

U Visokom prošle sedmice prestavljeni su rezulati implementacije 16-mjesečnog projekta, koje je trajao od 1. juna 2018. do 30. septembra 2019 godine.

“Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije” naziv je ovog projekta, koji se realizira kao dio regionalnog projekta projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women. Inače, ovaj projekt realiziraju Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle, u saradnji sa Omladinskom romskom inicijativom “Budi mi prijatelj” Visoko i Udruženjem Romska djevojka “Romani Chej” Prnjavor.

Održano je 15 radionica za žene iz grupa u nepovoljnom položaju, te je 266 žena iz skupina u nepovoljnom položaju učestvovalo na radionicama u Tuzli, Visokom i Prnjavoru. U sklopu projekta angažovano je šest lokanih medijatora/ica (po dva u svakoj ciljanoj lokaciji) za rad u zajednici na području Tuzle, Prnjavora i Visokog. Kroz terenski rad 360 žena iz skupina u nepovoljnom položaju primilo je informaciju o dostupnim i kvalitenim uslugama.

Održano je devet radionica izgradnje povjerenja između pružaoca usluga i žena u nepovoljnom polozaju u Tuzli, Visokom i Prnjavoru. Održane su tri radionice izgradnje kapaciteta pružaoca usluga sa svim specifičnostima i potrebama žena koje dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju kod ostvarivanja zaštite od nasilja i diskriminacije. Stotinu šest predstavnika/ca institucija pružaoca usluga i žena iz skupina u nepovoljnom polozaju učestvovalo na radionicama izgradnje povjerenja, te 70 posto pružaoca usluga sada ima bolje razuijevanje o multidiskriminaciji i potrebama žena iz skupina u nepovoljnom položaju.

Murisa Halilović, predsjednica udruženja Omladinska romska  inicijativa “Budi mi prijatelj”, u razgovoru sa nama navela je da je cilj projekta pružanje podrške ženama koje su bile žrtve nasilja, diskriminacije, ali ne isključivo Romkinjama. Također, projektom su bili obuhvaćeni i mladići i muškarci iz ranjivih kategorija, koji su se susretali sa sličnim problemima.

“Kao rezultat projekta 60 posto žena ima bolje razumijevanje kako koristiti dostupne mehanizme zaštite od nasilja i diskriminacije, dok je 80 posto žena i djevojaka iz skupina u nepovoljnom položaju koristilo usluge zaštite od nasilja i diskriminacije dostupne, na temelju povratnih informacija korisnica i provedbenih i partnerskih organizacija. Održano je devet radionica za mladiće i muškarce u Tuzli, Visokom i Prnjavoru, na kojima je učestvovalo 135 muškaraca i dječaka, nakon čega 40 posto više učesnika ima bolje razumijevanje o ravnopravnosti spolova i gender normama, u kontekstu nasilja zasnovanom na spolu. Pružaoci usluga, također, imaju bolje razumijevanje o specifičnostima i potrebama žena koje dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju kod ostvarivanja zaštite od nasilja i diskriminacije”, istaknula je Halilović.

Dodala je da će saradnja sa institucijama biti nastavljena, u cilju poboljšanja usluga za žene i djevojke iz manjinskih zajednica i ugroženih skupina.

Medijatorica ovog projekta Melina Pirija posebno je istaknula značaj saradnje sa lokalnim institucijama u borbi protiv nasilja i diskriminacije, te se posebno zahvalila Policijskoj stanici Visoko i Centru za socijalni rad Visoko, koji će aktivno sudjelovati u usvajanju dodatnih mehanizama i promociji postojećih, kako bi ohrabrili žrtve nasilja.

“Bitno je napomenuti da su žene s kojima smo mi kao medijatori imali priliku da razgovaramo i da ih educiramo na terenu imale jasne upute kako prijaviti nasilje ili diskriminaciju, ali vraćamo se na ponovo na mehanizme koji ili postoje, a nisu predstavljeni građanima ili ne postoje pa su najčeće žrtve onemogućene da na pravilan način traže pomoć”, kazala je Pirija.

Neira Dedić, policajka u zajednici PS Visoko je istaknula da im je zadovoljstvo bilo biti partner na projektu, s obzirom na to da su podržavali udruženje i u drugim projektima.

“U pogledu nasilja u porodici koje se dešava, ne samo u romskoj populaciji, nego i u populaciji na području čitave općine Visoko, želim da naglasim da je pretpostavka da je veliki broj neprijavljenih događaja koji ne prolaze kroz proceduru koju provodi policijska stanica ili centar za socijalni rad. Između ostalog, cilj ovog projekta je da se osnaže svi oni koji su pogođeni ovom problematikom, da budu dosljedni u istrajavanju na svojim pravima i da ta svoja prava iskoriste”, kazala je Dedić.

Ova predstavnica policijskih snaga u našem gradu navela je da je kroz službeni izvještaj PS Visoko u toku 2019. godine, od januara do septembra, prijavljeno deset slučajeva nasilja u porodici, a ukupno 18 osoba navedene su kao žrtve nasilja u porodici.

 

Share.