Uličnom akcijom u Visokom počeo mjesec ženskog romskog aktivizma: Moje je pravo, a ne privilegija

0

U svijetu se žene i dalje nalaze u diskriminirajućem položaju kada je u pitanju zapošljavanje, nedovoljno učestvuju u političkom odlučivanju i upravljanju u institucijama vlasti, a podaci relevantnih institucija pokazuju da je svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja.

Bosna i Hercegovina je veliki dio ove statistike, a kada govorimo o marginaliziranim grupama žena, Romkinje su u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na druge. Romkinje su izložene višestrukoj diskriminaciji, po osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, na osnovu spola i na osnovu svog socijalnog porijekla ili statusa.

Ženska romska mreža “Uspjeh” je iz tog razloga pokrenula kampanju Mjesec dana ženskog romskog aktivizma koju realizira već devetu godinu za redom.

Kampanja je nastala s ciljem da se kroz niz aktivnosti koje će se implementirati u ovih mjesec dana ukaže na položaj žena s posebnim akcentom na Romkinje u BiH i važnost njihovog uključenja u javni i politički život naše zemlje.

U periodu od 8. marta, Međunarodnog dana žena do 8. aprila, Svjetskog dana Roma 2020. godine, članice Mreže organiziraju niz aktivnosti koje obuhvataju održavanje uličnih akcija, sastanaka sa predstavnicima/cama institucija na svim nivoima te događaje u zajednicama.

Na gradskim trgovima 08. marta sa početkom od 12:00 sati u Tuzli, Bijeljini, Visokom, Kaknju, Prnjavoru i Donjem Vakufu uličnim akcijama obilježen je početak kampanje.

Share.