Rom medijatori u osnovim školama

0

U okviru projekta “Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske”, podržanog od strane Evropske unije u okviru poziva EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG, Projekat broj 2015 / 370-300 koji provodi Roma Active Albania i partnerska organizacija Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma ”Otaharin”, UG Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ implementira projekat pod nazivom „Rom medijatori u školama“ koji se realizira  od 15.08.2018. do 15.11.2018. godine.

Kroz projekat „Rom medijatori u školama“ glavni cilj nam je mijenjanje stava i podizanje svijesti romskih roditelja i djece kao i šire zajednice tačnije predstavnika nadležnih institucija, osoblja osnovnih i srednjih škola, o važnosti obrazovanja romske djece te podrška obrazovanju Roma kroz zagovaranje za angažovanje Rom medijatora/asistenta u nastavi, za izlaz iz siromaštva i diskriminacije.

Ključne aktivnosti navedenog projekta su:

  • sastanci sa predstavnicima 4 osnovne škole na području općine Visoko
  • Sastanci sa roditeljima na kojima smo razgovarali o važnosti obrazovanje djece i uloge roditelja u njihovom obrazovanju.
  • Prezentacija modela medijatora- afirmisanje predstavnika osnovnih škola kroz prezentovanje uloge medijatora u obrazovanju kako bi bili spremni na apliciranje za projekte člija je tematika istoimenovano angažovanje.
  • Predstavljanje Akcionog plana o obrazovnim potrebama- Tokom sastanaka sa predstavnicima osnovnih škola prezentovan je Okvirni akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma, te Lokalni akcioni plan za djecu koji je usvojen na području općine Visoko.
  • Posjeta 1 osnovne  škole u kojima postoje uposleni Rom medijatori- Tokom ove posjete, predstavnici osnovnih škola, tj. članovi MIT(mobilna interventna grupa) su imali priliku da posjete Osnovnu školu “Hamdije Kreševljakovića” u Kaknju koja već duži niz godina ima uposlenog Rom medijatora, te koje su prednosti toga.

Ono što želimo da kažemo za svaku promjenu treba vremena, strpljenja i volje. Dugogdišnje lobiranje, zagovaranje za upošljavanjem Rom medijatora, napokon se isplatilo.
Nakon objave Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke objavljen je JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti predskolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz budzeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini.
Od 6. navedenih programa koje Ministarstvo planira finansirati/sufinansirati, program pod brojem 2. “Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti” UG Omladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj” Visoko je radila na lobiranju i asistenciji  pri javnom pozivu svim osnovnim školama na području općine Visoko, gdje na kraju smo dobili još jednu pozitivnu promjenu.

Ono što ovu priču čini posebnom jeste da je Osnovna škola “Kulin Ban” prva od ustanova koja je dobila zvanično Rom medijatoricu, aktivisticu Almasu Ahmetović.

Ovim putem iskazujemo veliko zadovoljstvo što je Osnovna škola “Kulin Ban” koja pokriva četiri najveće romske zajednice iz  kojih pohađa veliki broj učenika romske populacije zvanično dobila Rom medijatoricu po osnovu Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje za angažman Rom medijatora.

Share.