KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA ZAUSTAVIMO RODNO ZASNOVANO NASILJE U SVIJETU RADA

0

Šesnaest (16) dana aktivizma je svjetska kampanja koja počinje 25.novembra sa Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, a završava 10.decembra sa Međunarodnim danom ljudskih prava.

Kao i prethodnih godina, Udruženje građana omladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj” zahvaljujući „Care International“ i ove godine je bila dio priče u kojoj smo obilježili kampanju „16 dana aktivizma – zaustavimo rodno zasnovano nasilje u svijetu rada“ kao dio projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II“ godina 3.

Tokom kampanje imali smo 3 ulične akcije, od kojih je prva manifestovana 25.11.2018. na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama gdje smo zajedno sa volonterima i volonterkama, slučajnim prolaznicima dijelili promotivne materijale, razgovarali s njima na temu nasilja, šta je to nasilje, koje vrste postoje, te smo podijelili s njima i informaciju o broju stradalih od nasilja. Nakon završenog internet covering-a i prema izvještavanjima medija u BiH, tačnije Klix.ba i 6yka.com, na osnovu informacija dobivenih u periodu od novembra 2017. do novembra 2018. godine ubijeno je ukupno 5 žena ( 3 na području FBiH i 2 na području RS) od strane muških počinilaca. Najčešće se radi o ubistvima počinjenim u krugu porodice od strane intimnog partnera ili bliskih srodnika.”

01.12.2018. na Međunarodni dan borbe protiv HIV/AIDS-a smo zajedno sa volonterima i volonterkama, prolaznicima dijelili promotivne materijale, gdje smo im pokušavali objasniti da nije sramota biti informisan, jer poznavanjem globalnog problema s kojima se najviše mladi suočavaju, a nažalost neki i umiru zbog nedostatka adekvatnih lijekova, neiformisanosti. Ukratko, nekada i ne odlazimo doktorima jer smatramo da “mi” sve znamo. Osim flayera i razgovora, prolaznicima smo dijelili i prezervativnu zaštitu kako bi prvenstveno zaštitili sebe pa onda svoje partnere/ice.

05.12.2018. na Međunarodni dan volontera, smo zajedno sa volonterima i volonterkama, svim prolaznicima dijelili promotivne materijale, upoznavali ih da je to Međunarodni dan volontera. Osim standardne priče i podjele promotivnog materijala, upoznavanja prolaznika/ca o značaju 05.decembra, promovisali smo i online platformu o kojoj smo već ranije pisali u sklopu projekta TrainVol. Platformu smo i 05.decembra promovisali kako bismo privukli pažnju mladih jer je platforma tako kreirana da se može koristiti i na mobilnim aparatima. Platforma je prevedena na 4 jezika, te se tiče omladinskih radnika i volontera, njihovih zajedničkih stvari i razlika. Iskoristili smo i priliku da sa našim volonterima i volonterkama koji su učestvovali u projektu TrainVol i koji su prošli kroz online platformo podijelimo i certifikate, tj. Youthpass-ove.

Osim uličnih akcija i ove godine smo odlučili da uđemo u romske zajednice, te smo održali dvije radionice u Ljetoviku i Malom Čajnu. Obje radionice su bile tako kreirane da naše korisnice osjete slobodu, te da uz kafu i normalan razgovor sa našim prijateljima iz institucija koji su sastavni dio Mobilnog interventnog tima razgovaraju o nasilju, te problemima s kojima se suočavaju svakodnevno.

Osim uličnih akcija i održanih radionica u romskim zajednicama, ove godine u saradnji sa fondacijom Kulturno nasljeđe bez granica BiH, a sve u sklopu pomenute kampanje, naši sugrađani i sugrađanke su imale priliku da povodom 10.decembra koji se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava pogledaju Izložbu “Koliko vrijedi migrant?” Istoimena izložba donosi 12 specifičnih priča o nacionalnim manjinama koje ilustrativno predstavljaju njihov doprinos i ulogu u bh društvu. Izložba donosi priče o Italijanima, Albancima, Poljacima, Romima, Jevrejima, Česima i drugima koji u našu zemlju dolaze u različitim vremenskim periodima i na različite načine ostavljaju trag na razvoj ovog društva. Priče govore o prijateljstvu, ljubavi, životu i posvećenosti pojedinaca i zajednica našoj zemlji i njenom razvoju, ljudima i običajima. Izložba prevazilazi okvire podjela i na simboličan način ukazuje na značaj svakog pojedinca u jednom društvu, stavljajući akcenat na njegovu ulogu, a ne na porijeklo.

Prvenstveno, ovim putem se zahvaljujemo našim prijateljima iz Care International, fondaciji Kulturno nasljeđe bez granica BiH, te upravi kulturnog centra “Altindag” Visoko jer bez njih naše aktivnosti ne bi bile realizirane. Naravno, ovim putem se zahvaljujemo i našim volonterkama i volonterima, jer i oni su dali svoj doprinos našim ciljevima.

Vaš UGORIV “Budi mi prijatelj”

Share.