Kampanja 16. Dana Aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja

0
Aktivistice UGORIV “Budi mi prijatelj” Visoko su u sklopu kampanje 16 dana aktivizma počele sa obilježavanjem  25. Novembra, povodom Međunarodnog dana borbe nasilja nad ženama, gdje smo prvo počele sa uličnom kapanjom čiji je cilj bio da što vise građana upoznamo sa dugogodišnjim radom UGORIV “Budi mi prijatelj” i borbom protiv nasilja nad ženama. Zatim smo organizovale radionicu pod nazivom  “Nasilje u romantičnim vezama”. Razlog zasto smo se odlučili bas za ovu temu, jeste činjenica da se kroz naš dosadašnji rad sa korisnicima pokazalo da najvise žene trpe nasilje baš u vezama, što se poslije reflektuje kroz njihov cjelokupni život. Naš cilj ove radionice jeste da se korisnice međusobno povjeravaju, odnosno da komuniciraju i  iznose svoje probleme u vezama ako postoje, te naravno ukoliko postoji problem naš zadatak je da pokušamo međusobnim snagama pomoci tj. riješiti takav problem upučivajući ih na prave adrese gdje bi im bila ukazana adekvatna pomoć pri rješavanju takve vrste problema, odnosno nasilja. Ove godine s nama su učestvovali i učenici MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko  tačnije organizacijski tim MREVUK Federacije u Visokom, gdje su se uporedo sa aktivonostima koji su oni imali u sklopu srdnjoškolskog centra priključili i nama te razgovorali sa svojim vršnjacima o 16 dana aktivizma s fokusom na rodno zasnovano nasilje.

Nasa slijedeća aktivnost je bila u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava gdje smo održali sastanak  na kojem su prisustvovali predstavnici institucija sa područja Visokog, odnosnio naša Međusektorska grupa. Tema sastanka je bila “Analiza politika, strategija i Akcionih planova u oblastima obrazovanja, zdravstva, stambenog zbrinjavanja, programa readmisije i zapošljavanja u ciljnim lokalnim zajednicama, uklučujući diskriminaciju i anticiganizam“. Kroz ovaj projekat smo radili ankete za sve institucije na području grada Visokog , te je njihovo učešće u ovoj anketi pomoglo da se na pravi način sagleda situacija u romskim naseljima i da se na temelju toga donesu bolje odluke o tome kako i na koji način planirati politke, programe i projekte. Rezultati anketa će biti predstavljeni u sklopu pilot romskog civilog monitor projekt, „Jačanje kapaciteta za romsko civilno društvo i jačanje njegove uključenosti u praćenje nacionalnih strategija integracije Roma“.

Glavni cilj anketa popunjavanih od strane institucija je prikaz realnog stanja u oblastima obrazovanja, zdravstva,stambenog zbrinjavanja, programa readmisije i zapošljavanjau ciljnim lokalnim zajednicama, uklučujući diskriminaciju i anticiganizam.

Kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja finansijski podržava CARE International Balkans.

 

Linkovi:

https://www.facebook.com/visokortv.ba/videos/772554933212599/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fs%2FaGlnaGxpZ2h0OjE3OTExMzc5OTg5MjYxNTMy%3Figshid%3Dz6c3dli4rkx5%26story_media_id%3D2186474598835494003_7943041387%26fbclid%3DIwAR3EqQ8uioOf7UeypJaO82W1PbgdTehjyZzPdn-Rb6Qz_8j9bJujwZcu35o&h=A

 

 

Share.