UN Women radionica “Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije”

0

U okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provode UN Women, Udruženje žena romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla, kao implementacijski partner pod granta ” Koristimo dostupne mehanizme kako bi se zaštitili od nasilja i diskriminacije” Projektne aktivnosti će se implementirati u partnerstvu sa Udruženjima „Romska djevojka-Romani ćej“ iz Prnjavora i UG Omladinska romska inicijative „Budi mi prijatelj“ Visoko.

U Visokom je 13.04.2019. godine sa početkom u 11:00 sati u Hotelu Piramida “Sunce” održana je četvrta radionica pod nazivom “Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije” za žene iz skupina u nepovoljnom položaju. Na radionici je prisustvovalo 17 učesnica, te pored učesnica prisustvovale su dvije predstavnice OGORIV “Budi mi prijatelj” iz Visokog te jedna učesnica UŽR “Bolja budućnost” Tuzla.

Cilj radionice je osnažiti žene koje dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju da koriste dostupne mehanizme zaštite koje im pruža Zakon kada je u pitanju diskriminacija i nasilje, te šta mogu poduzeti, šta se dešava u trenutku prijave nasilja, pružiti im informacije o načinima prijave putem SOS telefona, uloga sigurnih kuća i kako im pristupitii samoj mogućnosti psihosocijalne podrške.

U skopu radionice se razgovaralo o tome da  budućnosti treba posvetiti veća pažnja edukaciji uposlenika
institucija koje su nadležne za sprješavanje nasilja, ali i edukaciji samih nasilnika koji moraju
shvatiti da mogu biti kažnjeni za svoja djela. Također, moraju se pojačati napori na edukaciji žena
koje moraju shvatiti da postoji izlaz iz ove situacije te na taj način prekinuti „začarani krug“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.